Fabio Wibmer

Từ đua mô tô, đến xe đạp, Fabio Wibmer đã nhận được sự hoan nghênh trên toàn thế giới trong một sự nghiệp tương đối ngắn. Với những pha nguy hiểm ngày càng công phu và ấn tượng, Fabio đã làm việc với những nhân vật nổi tiếng khác như Danny Macaskill và Matin Söderström. Từ việc tạo video viral đầu tiên của mình “Fabiolous Escape” vào năm 2016, anh ấy đã tiếp tục xu hướng nâng cao vị thế của mình với mỗi bản phát hành mới như “Urban Freeride Lives” và “Wibmers Law”.