Chính sách bảo hành Cốt Yên Tăng Giảm

Thời gian bảo hành Cốt Yên Tăng Giảm - Highline 3

  • Mô đun Cartridges được bảo hành trong vòng 2 NĂM - Vô điều kiện
  • Các bộ phận của Cốt Yên tăng giảm được bảo hành đối với các lỗi kỹ thật do nhà sản xuất trong vòng 2 NĂM
  • Thời gian bảo hành bắt đầu từ ngày bạn nhận hóa đơn mua hàng.

Làm thế nào để bảo hành sản phẩm

Khách hàng vui lòng liên hệ với đại lý, nơi mà bạn đã mua sản phẩm Crankbrothers để tiến hành quá trình bảo hành cho sản phẩm của bạn.

Crankbrothers sẽ làm gì nếu Cốt Yên Tăng Giảm của tôi bị lỗi?

Tất cả các bàn đạp được gửi đến Crankbrothers sẽ được sửa chữa hoặc thay thế theo quyết định của Crankbrothers một cách kịp thời. Crankbrothers có thể không thể sửa chữa hoặc thay thế các mặt hàng có cùng màu (như lò xo hoặc endcaps), nhưng sẽ thay thế bằng các bộ phận có giá trị bằng hoặc lớn hơn.

*Crankbrothers sẽ không hoàn lại tiền


Điều kiện bảo hành?

Crankbrothers cung cấp bảo hành của nhà sản xuất cho người mua lẻ ban đầu. Bảo hành này bao gồm cụ thể:
Ai: Bảo hành của nhà sản xuất Crankbrothers chỉ có hiệu lực đối với chủ sở hữu ban đầu của Cốt Yên Tăng Giảm Crankbrothers được mua từ đại lý Crankbrothers được ủy quyền. Trong khoảng thời gian quy định miễn là người mua ban đầu vẫn giữ quyền sở hữu bàn đạp và cung cấp bằng chứng mua hàng. Bảo hành này không được chuyển nhượng.
Cái gì:

  1. Hộp mực của Cốt Yên Tăng Giảm được bảo hành hai năm vô điều kiện. Hộp mực này kiểm soát chức năng chính của Cốt Yên Tăng Giảm và được đảm bảo bảo trì miễn phí.
  2. Các thành phần của cột yên tăng giảm Crankbrothers Highline 3 (thân ngoài, phần cứng kẹp ghế, phần cứng đòn bẩy từ xa) kđược bảo hành trong vòng 2 Năm về các lỗi nhà sản xuất.
  3. Các bộ phận hao mòn và sự hao mòn của Cốt Yên Crankbrothers Highline (phớt chắn bụi, vòng bi và rãnh then) được bảo hành một năm đối với các lỗi sản xuất.