Chính sách bảo hành Dụng Cụ Đa Năng

Thời gian bảo hành dòng M Tool

Tất cả các sản phẩm trong dòng M Tool của Crankbrothers sẽ được bảo hành 5 NĂM theo nhà sản xuất.

Thời gian bảo hành bắt đầu từ ngày bạn nhận hóa đơn mua hàng.


Làm thế nào để bảo hành sản phẩm

Khách hàng vui lòng liên hệ với đại lý, nơi mà bạn đã mua sản phẩm Crankbrothers để tiến hành quá trình bảo hành cho sản phẩm của bạn.


Crankbrothers sẽ làm gì nếu sản phẩm của tôi bị lỗi?

Tất cả các bàn đạp được gửi đến Crankbrothers sẽ được sửa chữa hoặc thay thế theo quyết định của Crankbrothers một cách kịp thời. Crankbrothers có thể không thể sửa chữa hoặc thay thế các mặt hàng có cùng màu, nhưng sẽ thay thế bằng các bộ phận có giá trị bằng hoặc lớn hơn.

*Crankbrothers sẽ không hoàn lại tiền


Điều kiện bảo hành?

Crankbrothers cung cấp bảo hành của nhà sản xuất cho người mua lẻ ban đầu. Bảo hành này bao gồm cụ thể:
Ai: Bảo hành của nhà sản xuất Crankbrothers chỉ có hiệu lực đối với chủ sở hữu ban đầu của Cốt Yên Tăng Giảm Crankbrothers được mua từ đại lý Crankbrothers được ủy quyền. Trong khoảng thời gian quy định miễn là người mua ban đầu vẫn giữ quyền sở hữu bàn đạp và cung cấp bằng chứng mua hàng. Bảo hành này không được chuyển nhượng.
Cái gì: Sản phảm bị khuyết tật về vật liệu trong khoảng thời gian chỉ định, bao gồm lỗi sản phẩm do lắp ráp đơn vị sản xuất (không nên nhầm lẫn với lắp đặt). Điều này không bao gồm các bộ phận hao mòn như lò xo, ống lót, vòng bi, con dấu hoặc vòng chữ o.