Hướng Dẫn Lắp Ráp Bàn Đạp Xe | Crankbrothers

Kỹ thuật viên Tim sẽ hướng dẫn bạn cách thức đơn giản để lắp ráp bàn đạp The Candy cho con xe của bạn.